Curs JavaScript Tutoriale JavaScript Lectii gratis online

JavaScript

Cuprins Lectii :

1. Sintaxa JavaScript
      - In aceasta lectie invatati cum sa incepeti scrierea unui script cu JavaScript
      - Veti invata cum sa adauga scripturile intr-un document HTML
      - Regulile de sintaxa ale limbajului JavaScript

2. Notiuni de baza
      - In aceasta lectie veti invata notiunile de baza ale programari, necesare pentru a scrie un script.
      - Cum se declara si se folosesc variabilele

3. Operatori
      - Lectie despre operatorii din JavaScript
      - Operatorii aritmetici
      - Operatori de atribuire
      - Operatori de comparare
      - Operatori logici (booleeni)
      - Operatorul string
      - Operatorul typeof
      - Operatori pentru functii si structuri de date
      - Precedenta operatorilor

4. Instructiuni conditionale
      - In aceasta lectie veti invata instructiunile conditionale "if", "if ... else" si "switch"

5. Instructiuni ciclice (repetitive)
      - Aceasta lectie explica modul de lucru si folosire a instructiunilor: "for", "for ... in", "while", "do ... while"

6. Instructiuni complementare
      - In aceasta lectie veti invata instructiunile "break", "continue", "label (eticheta)" si "with"

7. Ferestre Alert, Prompt si Confirm
      - Fereastra Alert
      - Fereastra Prompt
      - Fereastra Confirm

8. Functii (part. 1)
      - In aceasta lectie veti invata modul de folosire a functiilor in JavaScript
      - Definirea functiilor
      - Apelarea functiilor

9. Functii (part. 2)
      - In aceasta lectie veti invata tratarea situatiilor cand functiile definite cu argumente, nu primesc argument la apelare sau primesc mai multe argumente deca nr. definit
      - Functii recursive

10. Obiecte JavaScript (part. 1)
      - In aceasta lectie veti invata despre o parte din obiectele utilizate in JS, proprietatile si metodele acestora
      - Obiectul String
      - Obiectul Array (tablouri)

11. Obiecte JavaScript (part. 2)
      - Lectia continua prezentarea obiectelor esentiale din JS
      - Obiectul Date
      - Obiectul Math
      - Obiectul Global

12. Ierarhia JavaScript
      - In aceasta lectie invatati despre ierarhia obiectelor in Java Script si modul de utilizare a acesteia
      - Obiectul Document

13. DOM- Modelul Documentului Obiect
      - In aceasta lectie invatati despre modelul, ordinea obiectelor JavaScript
      - Despre obiecte pe partea de client

14. Obiecte Navigator, History si Location
      - Obiectul Navigator (browser)
      - Obiectul History
      - Obiectul Location

15. Obiecte Mimetype Plughin, Anchor, Area, Applet, Layer si Link
      - Functii /Metode ale Obiectelor Mimetype Plughin, Anchor, Area, Applet, Layer si Link in JavaScript

16. Obiecte Button, Checkbox, FileUpload, Hidden, Password, Radio
      - Metode si functii ale Obiectelor: Button, Checkbox, FileUpload, Hidden, Password si Radio.

17. Obiecte Reset, Submit, Select, Text, Textarea si Option
      - In aceasta lectie se continua prezentarea celorlalte obiecte de formular: Reset, Submit, Select, Text, Textarea si Option

18. Evenimente JavaScript
      - In aceasta lectie sunt prezentate evenimentele Javascript: onClick, onFocus, onMouseOver, onSelect, ... si altele

19. Inregistrare Detectare Evenimente
      - Cum se inregistreaza "event handlers" pt. a detecta evenimente in JavaScript. Metoda traditionala si cea cu addEventListener().

20. Obiectul image (part. 1)
      - In aceasta lectie invatati sa lucrati cu "obiectul image", sa creati efecte cu ajutorul imaginilor, folosid JavaScript

21. Obiectul image (part. 2)
      - Preincarcarea imaginilor
      - Efecte mouse-over (sau rollover)

22. Obiectul form (part. 1)
      - Metode si proprietati ale obiectului form
      - Trimiterea formularelor spre server

23. Obiectul form (part. 2)
      - Utilizarea metodei focus si select
      - Validarea si verificarea datelor introduse in formular

24. Obiectul window (part. 1)
      - Metodele si proprietatile obiectului window
      - Crearea ferestrelor pop-up (metoda open)
      - Inchiderea ferestrelor (metoda close)

25. Obiectul window (part. 2)
      - Ferestre "on the fly" ("din mers")
      - Bara de stare (statusbar)
      - Utilizare setTimeout()

26. Ferestre Frame
      - Crearea cadrelor
      - Obiectul Frame
      - Frame-uri si JavaScript
      - Navigarea prin cadre

27. Cookie-uri (part. 1)
      - Fisiere cookie
      - Stocarea si regasirea valorilor unui cookie
      - Stabilirea valorilor unui cookie

28. Cookie-uri (part. 2)
      - Fisiere cookie cu acelasi nume
      - Stergerea unui cookie
      - Exemplu complet utilizare cookie

29. Lucrul cu getElementById
      - Invatati sa lucrati cu proprietatile cele mai des folosite cu getElementById
      - Exemple practice cu getElementById

30. Lucrul cu getElementsByTagName
      - Invatati sa aplicati efecte si proprietati mai multor tag-uri HTML utilizand functia getElementsByTagName()
      - Utilizarea metodei getElementsByTagName() impreuna cu getElementById() si getAttribute()
      - Preluarea tag-urilor si evenimentelor JS in memorie, la incarcarea paginii

31. querySelector si querySelectorAll
      - Selectare elemente HTML dupa selectori CSS, cu functiile querySelector() si querySelectorAll().

32. createElement si insertBefore
      - Utilizarea metodelor createElement() si insertBefore()
      - Adaugarea automata de casete text in formular

33. Creare scripturi avansate - Javascript si PHP
      - Tutorial despre utilizarea si combinarea scripturilor JavaScript cu PHP.

34. Creare si utilizare clase in JavaScript
      - In aceasta lectie puteti invata cum se creaza si se foloseste o clasa in JavaScript, cu proprietati si metode.

35. Inlantuire mai multe metode de obiect in JavaScript
      - Invatati cum sa accesati mai multe metode (functii) de obiect JS, inlantuite intr-o singura instructiune.

    - Manual, lectii online si tutoriale de initiere JavaScript - Curs realizat de MarPlo